RF-SISU Sörmland

RF-SISU Sörmland är Riksidrottsförbundets och studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas regional organisation. RF-SISU Sörmland omfattar de nio sörmländska kommunerna plus Nykvarn och Södertälje kommuner. I distriktet finns ca 700 idrottsföreningar med nära 25 000 ideella ledare. RF-SISU Sörmlands uppdrag är att företräda, stödja, leda, utveckla, utbilda och bilda idrottsrörelsen i vårt distrikt.

Kontakt

Telefon 072-588 23 63

E-post suzzie@rssisu.se 

Hemsida www.rfsisu.se/Sormland, www.rfsisu.se/sormland/omrf-sisusormland