NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet)

Studieförbund

Kontakt: Storgatan 4, 642 37 Flen

Telefon 073-431 97 99

E-post sodermanland@nbv.se, ahmed.nor@nbv.se

Hemsida https://www.nbv.se/regioner/ost/