Kristen Samverkan Mellansverige Ung (Hjälmargården)

Distriktsorganisation inom Evangeliska Frikyrkan, ansvarar tillsammans med Kristen Samverkan Mellansverige för Hjälmargården. Ungdomsorganisationen genomför lägren m.m.

Kontakt

Telefon 073-759 64 24

E-post jonathan.rogers@mellringekyrkan.se