Korskyrkans Församling

Gudstjänster, barn och ungdomsaktiviteter, socialverksamhet, sång och musik.

Kontakt:
Norra Torggatan 2
643 30 Vingåker

Tfn Rakel Isacsson 0151-12243, 073-738 88 52, 073-078 68 43

Pastor Enrique Diaz 073-155 50 52

E-post korskyrkanvingaker@kyrktorget.net

Hemsida: www.kyrktorget.se