Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Katrineholms gren

Religiöst samfund. Vid sidan om Bibeln är Mormons bok helig skrift.

Kontakt

E-post ake.granholm@hotmail.com

Hemsida jesukristikyrka.org

Facebook https://www.facebook.com/JesuKristiKyrkaSverige/