Fridhems Vänner med Jonakapellet

Ekumeniska gudstjänster m.m. samt socialt arbete.

Kontakt

Telefon Ordförande Anita Askerlund Karlsson 079-056 89 14, 0151-303 04