Fridhems Vänner med Jonakapellet

Ekumeniska gudstjänster m.m. samt socialt arbete.

Kontakt

Telefon Ordförande Göran Hallberg , 0151-303 04