Föreningen Baggetorps Församlingshem

Vill skapa en samlingspunkt för gudstjänster och kulturliv under lättsamma och sällskapliga former. Både förening och stiftelse av juridiska skäl.

Kontakt

Telefon Kerstin Thornebrink Pettersson 076-328 16 11, Caisa Palm 070-218 72 25

E-post kerstinthornebrink@telia.com, caisa.palm@live.se