Partier, förbund och samfund

ABF Vingåker – Studieförbund

Bilda – Studieförbund

Centerpartiets kommunkrets – Politisk verksamhet

Ekbackskyrkans Församling – Kristet församlingsarbete, öppet för alla som vill tro.

Equmenia Ekbackskyrkan – Barnkör, scout och tonårsarbete i kristen regi (barn- och ungdomsförening).

Folkpartiet Liberalerna – Politisk verksamhet

Högsjö S-förening – Politisk verksamhet

Jehovas vittnen – Religiöst samfund

Kommunal Vingåker – Facklig organisation

Korskyrkans Församling – Gudstjänster, barn och ungdomsaktiviteter, socialverksamhet, sång och musik

Kristdemokraterna i Vingåker – Politisk verksamhet

LO-Facken i Vingåker – Facklig/politisk organisation

Miljöpartiet de Gröna – Politisk verksamhet

NBV  (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) – Studieförbund

Nya Moderaterna i Vingåker – Politisk verksamhet

Sensus studieförbund – Studieförbund

SISU – Idrottsutbildarna i Södermanland

Studiefrämjandet Nordvästra Sörmland – Studieförbund

Vingåkers Arbetarekommun – Politisk verksamhet

Vingåkers församlingskår – Medmänsklig omsorg, gudstjänster, musik, vägkyrka, själavård via Svenska kyrkan.

Vingåkers Kristna Råd – Samarbetsorgan för kyrkorna i Vingåkers kommun

Vingåkers S-förening – Politisk verksamhet

Vision seniorer – Facklig seniororganisation

Vägen till Livskvalitet – Politisk verksamhet

Vänsterpartiet Vingåker – Politisk verksamhet

Västra Vingåkers församling – Svenska kyrkan i Vingåker

Österåkers S-förening – Politisk verksamhet