Partier, förbund och samfund

ABF Vingåker – Studieförbund

Akademikerförbundet SSR – Förbund

Bilda – Studieförbund

Centerpartiets kommunkrets – Politisk verksamhet

Ekbackskyrkans Församling – Kristet församlingsarbete, öppet för alla som vill tro.

Folkpartiet Liberalerna – Politisk verksamhet

Fridhems Vänner med Jonakapellet – Kristen ekumenisk förening.

Föreningen Baggetorps Församlingshem – Religiös förening

HBT-Socialdemokraterna Sörmland – Distrikt inom HBT-Socialdemokrater

Helgon Gabriel av Eritreanska Ortodoxer i Vingåker – Religiös organisation

Högsjö S-förening – Politisk verksamhet

Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Mitt – Muslimskt studieförbund

IF Metall Voith Paper – Fackförening inom IF Metall

Jehovas vittnen – Religiöst samfund

Jesu Krist Kyrka av Sista Dagars Heliga Katrineholm – Religiöst samfund

Kommunal Vingåker – Facklig organisation

Korskyrkans Församling – Gudstjänster, barn och ungdomsaktiviteter, socialverksamhet, sång och musik

Kristdemokraterna i Vingåker – Politisk verksamhet

Kristen Samverkan Mellansverige (Hjälmargården) – Distriktsorganisation inom Evangeliska Frikyrkan

Kristen Samverkan Mellansverige Ung (Hjälmargården) – Arrangerar läger m.m.

LO-Facken i Vingåker – Facklig/politisk organisation

Lärarförbundet Vingåker D4 – Lärarförbund anslutet till TCO

Lärarnas Riksförbund Vingåkers Lokalförening – Lärarförbund anslutet till SACO

Miljöpartiet de Gröna – Politisk verksamhet

NBV  (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) – Studieförbund

Noori förening – Religiös organisation

Nya Moderaterna i Vingåker – Politisk verksamhet

RF-SISU Sörmland – Riksidrottsförbundets och studieförbundet SISU idrottbildarnas regionala organisation

Sensus studieförbund – Studieförbund

SISU – Idrottsutbildarna i Södermanland

Socialdemokrater för tro och solidaritet – Politisk verksamhet

Studiefrämjandet Nordvästra Sörmland – Studieförbund

Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland – Studeförbund

Sverigedemokraterna Vingåker – Politiskt parti

Unionen Öst – Facklig organisation

Vingåkers Arbetarekommun – Politisk verksamhet

Vingåkers församlingskår – Medmänsklig omsorg, gudstjänster, musik, vägkyrka, själavård via Svenska kyrkan.

Vingåkers Jaktvårdskrets (Jägareförbundet Vingåker) – Lokalavdelning av svenska jägareförbundet

Vingåkers Kristna Råd – Samarbetsorgan för kyrkorna i Vingåkers kommun

Vingåkerspartiet – VTL– Politisk verksamhet

Vingåkers S-förening – Politisk verksamhet

Vision seniorer – Facklig seniororganisation

Vision Katrineholm-Vingåker Avdelning 016 – Facklig organisation

Vänsterpartiet Vingåker – Politisk verksamhet

Västra Vingåkers församling – Svenska kyrkan i Vingåker

Västra Vingåkers lekmannakår – Kristen organisation

Västra Vingåker-Österåker pastorat – Kristet samfund

Österåkers S-förening – Politisk verksamhet

Österåkers församling – Kristet samfund

Österåkers församlingskår – Kristen organisation

Öppen kyrka (ÖKA) – Politisk organisation