Vingåkers Trädgårdsvänner

Vår uppgift är att främja trädgårdsintresset i alla åldrar och fungera som en mötesplats för alla som vill dela med sig av trädgårdskunskap genom glädje och inspiration. Vi vill främja odling som sker med kunskap och glädje.

Kontakt
Monica Carlsson, ordförande

Telefon Monica Carlsson 0727-44 49 54, Eva Lidén 070 535 37 10

E-post mc44@telia.com, eva.liden@applegarden.se

Hemsida www.tradgard.org/forening/