Villaägarna Västra Sörmland

Kontakt

Telefon Nils Tommy Olofsson 070-820 15 55, Jan-Olov Karlsson 072-215 10 46

E-post info@villaagarna.se, nils.tommy.olofsson@bredband.net, karl.janolov@gmail.com

Hemsida www.villaagarna.se/region-ost/lokalforeningar-ost/villaagarna-vastra-sormland