Västra Ålsätters Grannsamverkan

Ideell förening som har hand om badplats och båtplats åt en del av sommarstugeägarna.

Kontakt

Telefon Thore Rosenberg 076-671 13 58

E-post thore.rosenberg@gmail.com