Svenska Turistföreningen V Sörmlands kretsen

Anordnar natur- och kulturarrangemang i hembygden.

Kontakt: c/o Gun Carlstedt STF Katrineholm Laxmans väg 2, Lgh 1002, 64193 KATRINEHOLM

Telefon 0150-550 43, 073-055 43 04

E-post stfvastrasormland@stfturist.se

Hemsida www.svenskaturistforeningen.se/vastra-sormland