SPF Baggetorp

Månadsmöten, resor, promenader, bowling, underhållning med sång och musik m.m.

Kontakt
Ordförande Jan-Åke Persson
janke.sweden@gmail.com

Tfn 070-625 94 18

Kassör Eva Hurtig
evert51@spray.se evahurtig1@outlook.com

Hemsida www.spfseniorerna.se/baggetorp


SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet
Stadshuset Stora Torget
61183 NYKÖPING

Tfn 0727-39 40 80

E-post spf.sormland@tele2.se

Hemsida http://www.spf.se/sormlandsdistriktet