Rörviks Fritidsbys Tomtägareförening (Rörviks Samfällighetsförening)

Ideell förening som ordnar fester och sammankomster för 69 fastigheter i området. Ordföranden Lars-Bertil Arvidsson är sommarboende på Marensbacken 2. Dessutom finns Rörviks Samfällighetsförening som har hand om båtplatser, vägar, avlopp m.m.

Kontakt

Telefon Lars-Bertil Arvidsson 073-069 43 21

E-post larsbertilarvidsson@gmail.com