PRO Julita-Österåker

Pensionärsorganisation ansluten till Pensionärernas Riksorganisation (PRO). Organiserar både medlemmar i Julita socken, Katrineholms kommun och Österåkers socken, Vingåkers kommun.

Kontakt

Telefon 070-665 05 78

E-post Julita@pro.se, hans.karlbom@hotmail.se