Österåkers sockenråd

Sockenrådets uppgift är att ta till vara Österåkers olika intressen och samordna dessa samt främja en positiv utveckling i socknen. Detta sker genom olika typer av arrangemang samt utgivning av Österåkersbladet, som utkommer med 12 nummer per år.

Kontakt

Telefon 0150-240 50, 070-643 93 55

E-post lena.skogen@outlook.com

Hemsida www.osterakersormland.se/sockenradet