Öljarens Fiskevårdsområdesförening

Förening med andelar efter hur mycket fiskevatten man äger. Säljer fiskekort, tillhandahåller båtplatser. Inregistrerad som fiskevårdsförening hos länsstyrelsen.

Kontakt

Telefon 070-492 10 29

Hemsida https://www.oljaren.se/