Marsjö-Byle GoIF och Samhällsförening

Idrottsförening där Marsjö ligger i Södermanland och Byle i Östergötland. Ansluten till Södermanlands Idrottsförbund. Har gått ihop med byalaget.

Kontakt

Telefon 070-374 77 28, David Stenberg 073-649 11 39

E-post gmolsson13@gmail.com, mange13@hotmail.com, david.stenberg@vingaker.se

Hemsida https://www.svenskalag.se/mbgoif

Facebook https://www.facebook.com/mbgoif