Marmorbyns Bygdegårdsförening

Uthyrning av lokal. Anordnar bl a studiecirklar, föredrag och teater.

Kontakt:
Gropptorpsvägen 1
641 95 Katrineholm

Tfn Ordförande Pierre Gustafsson, 070-337 87 80

E-post pgbyggkonsult@gmail.com

Hemsida: www.bygdegardarna.se/hitta-bygdegard/marmorbyn