Marmorbyns Bygdegårdsförening

Uthyrning av lokal. Anordnar bl a studiecirklar, föredrag och teater.

Kontakt:
Gropptorpsvägen 1
641 95 Katrineholm

Tfn Ordförande Bengt Karlsson, 070- 515 25 84

Hemsida: www.bygdegardarna.se/hitta-bygdegard/marmorbyn