Marmorbyns Båtklubb

Förening för båtägare i sjöarna Kolsnaren och Viren.

Kontakt

Telefon Jimmy Pousar 070-238 23 19, Kassör Johan Nurkka 070-520 81 20

E-post jimmy.pousar@gmail.com, johan.nurkka@gmail.com

Hemsida laget.se