Kreativa Läppe

Ett byalag som tar tillvara ortens gemensamma utveckling på alla områden

Kontakt
Karina Veinhede, Ordförande
Tfn 0151-60209, 070-757 67 01
E-post karina@granslandet.se
Hemsida http://www.lappebyalag.se