Katrineholm-Vingåkers Ornitologer (KVO)

Förening för fågelskådare. Mejl webbmaster och sekreterare Gunilla Karlsson: kvo.webmaster@sormlandsornitologerna.se.  Räknar örnar första lördagen i mars varje

Kontakt

Telefon 073-657 66 53

E-post kvo.webmaster@sormlandsornitologerna.se, kvo@sormlandsornitologerna.se, strom_monica@hotmail.com

Hemsida https://kvo.sormlandsornitologerna.se/KVO_Lokaler/vingaker