Katrineholm-Vingåker Zontaklubb

Kvinnoorganisation med representanter för olika yrkesgrupper. Öppen även för män. Arbetar med jämställdhetsarbete och demokratiarbete på flera nivåer. Arbetar för kvinnors hälsa. Arbetar mot hedersvärd, barnäktenskap m.m. Samarbetar med FN-organet UN Women. Samarbetar med brottsofferjourer, kvinnojourer, Föreningen Män och Huskurage. Klubben startade 1987 och har ett 20-tal medlemmar varav flera i Vingåker. Charternummer 1178. Sluten Facebook-grupp.

Kontakt

Telefon 070-660 95 42

E-post evald.maria42@gmail.com

Hemsida www.zonta.se/katrineholm-vingaker/