Kalklinbanans vänner

Främst att värna, vårda och visa Kalklinbanan för framtida generationer.

Kontakt: Ordförande Klaus Jeurgen Schmidt

Telefon 016-13 60 75, 070-604 18 79

E-post klausjuergens@outlook.com

Hemsida www.kalklinbanan.se

Facebook facebook.com/groups