ISAP-KFV

Intresseföreningen för personer med schizofreni och andra psykotiska tillstånd

Kontakt

Telefon Per Stigberg 070-281 53 28, Jane Eriksson 070-738 70 30

E-post perstigberg137@gmail.com

Hemsida https://schizofreniforbundet-katrineholm-flen-vingaker/