Hela Sverige ska leva Sörmland

Organisation för landsbygdsutveckling. Distriktsordförande Erik Granbeck, Barkgatan 17, 645 40 Strängnäs.

Kontakt

Telefon Regina Westas Stedt 070-629 22 84

E-post regina.westas-stedt@vingaker.se

Hemsida https://helasverige.se/soermlands-laen/

Facebook https://sv-se.facebook.com/lansbygderadetsormland/