Hantverksföreningen Korndockan

Förening för att bevara gamla hantverkstekniker. Ca 40-50 medlemmar, även i Katrineholm. Extra kontaktperson Anita Askerlund Karlsson, Övre Vannala Hagstugan, 643 33 Vingåker, tel 079-056 89 14, e-post anita.askerlund@gmail.com

Kontakt

Telefon Lo Lundberg 070-497 15 81, Anita Askerlund Karlsson 079-056 89 14

E-post lolundberg@hotmail.com, anita.askerlund@gmail.com