FRO Södermanland

Frivillig försvarsorganisation för dig som är intresserad av radio- och IT-kommunikation.

Telefon 070-994 73 89, 070-657 09 04

E-post  sodermanland@fro.se, exp-sodermanland@fro.se

Hemsida www.sodermanland.fro.se

FRO Centralt Stockholm 010-823 77 07 fro@fro.se