Föreningen Rädda Tisnaren

Föreningens syfte att värna vattenkvalitet, tillrinning m.m. i sjön Tisnaren.

Kontakt

Telefon Per Wikström 070-534 40 53, Niklas Palmcrantz 070-622 20 54

E-post raddatisnaren@gmail.com, perwikstrom@bonas.se

Hemsida http://raddatisnaren.blogspot.com/