Bolstervaret

Vävstugeförening med egen vävstuga i Blomsterhult, Österåker.

Kontakt

Telefon 0150-240 50, 072-166 88 25

E-post helena.boraeng@gmail.com