Bilkåren Nyköping

Frivillig försvarsorganisation. En av två bilkårer i Sörmland. Medlemmar i Högsjö.

Kontakt

Telefon 070-222 37 39

E-post nykoping@bilkaren.se, mi.holmberg@telia.com

Hemsida https://bilkaren.se/bilkar/nykoping/

Facebook www.facebook.com/bilkaren.nykoping/