Västra Vingåkers Hembygdsförening

Värna hembygdens miljö och kulturarv. Aktiviteter, resor, midsommarfirande m.m.

Kontakt:
Västra Vingåkers hembygdsförening
Skolgatan 13
643 31 Vingåker
Lokalen är i källarplanet i Takåsen, ingång från Erik Dahlbergsvägen

Telefon: 079-304 91 52, 0151-55 01 99, 070-376 21 38

E-post info@vvhbf.se, info.vvhf@gmail.com, anna.averheimosmark@live.se

Hemsida www.hembygd.se

Facebook www.facebook.com