S.O.S. – Konstnätverket Söder Om Sjön

Konstutställningar med öppna ateljéer

Kontakt
Lotta Pettersén, Johanna Bolin

Telefon Lotta Pettersén 073-627 81 13, Johanna Bolin 073-422 59 30

E-post lotta.pettersen@gmail.com, johanna@artbybolin.se

Hemsida www.soskonst.se

Facebook www.facebook.com/soskonst/