S.O.S Konstnärsnätverk

Konstutställningar med öppna ateljéer

Kontakt
Lotta Pettersén
Tfn 073-627 81 13
E-post lotta.pettersen@gmail.com
Hemsida www.soskonst.se