Högsjö Kulturmiljöförening

Förvaltar Högsjö bruksmuseum och Kvarnängsparken. Arbetar för bevarande av kulturarv och traditioner.

Kontakt:
Skolgatan 20
640 10 Högsjö

Telefon Lennart Strömberg 0151-451 11, 070-679 52 73, Karin Andersson 073-050 74 27

E-post hogsjo.kultur@telia.com, lms.hogsjo@telia.com

Hemsida http://www.hembygd.se/hogsjo/