Högsjö Hornmusikkår

Ensemblespel, blåsmusik.

Kontakt:
c/o Nord
Rönnbärsvägen 1
640 10 Högsjö

Telefon Anders Nord 070-667 86 84 eller 0151-145 07, Karin 073-050 74 27

E-post anders.g.nord@gmail.com, karinkyllan@live.se