Högsjö Brukssextett

 Underhållningsmusik för alla tillfällen, enligt gammal brukstradition.

Kontakt:
c/o Anders Nord
Bruksvägen 8
640 10 Högsjö

Telefon Anders Nord 070-667 86 84 eller 0151-145 07, Karin Andersson 073-050 74 27

E-post anders.g.nord@gmail.com, karinkyllan@live.se