Bio Kontrast

En förening vars syfte är att komplettera det ordinarie bioutbudet.

Kontakt

Tfn 019-45 41 45, 070-388 33 20, Robin Ashby 076-965 64 84

E-post info@biokontrast.serobin@ashby.se, chaitanya.mysteriskolan@gmail.com

Hemsida http://biokontrast.se/