Föreningsregister

Föreningsregistret är en förteckning över föreningar, verksamma i Vingåkers kommun, som frivilligt lämnat uppgifter om sin förening. Uppgifterna bygger på att föreningarna själva uppdaterar sina uppgifter i föreningsregistret. Syftet med registret är att informera allmänheten om det rika föreningsutbudet i kommunen.

Vill din förening vara med eller ändra sina uppgifter?

Självklart vill vi att så många föreningar som möjligt ska finnas med i vårt register och att alla uppgifter ska vara rätt. Har du hittat några felaktigheter i registret eller vill registrera din förening kan du kontakta kommunens kultur- och fritidschef. Om du anmäler föreningen till registret eller ändrar uppgifter föreslår vi att du alltid förankrar det i din styrelse.

Kultur- och fritidschef