Landsbygdsbibliotekarie

Landsbygdsbibliotekarie Malin arbetar framför datornMalin Ahlgren Enghardt är Vingåkers nya Landsbygdsbibliotekarie. Hon har en bakgrund inom integration och socialt arbete i olika former och har till och från arbetat extra på Vingåkers bibliotek i ungefär fyra och ett halvt års tid.  

Den nya tjänsten och funktionen landsbygdsbiblotikarie som Malin nu har fått är menad som en hjälp att nå ut till både kransorterna och de personer i samhället som inte har för vana att besöka biblioteket och för dessa presentera det utbud av tjänster som biblioteket tillhandahåller. Tanken är att kunna underlätta för samverkan, integration, folkbildning, service, tillgänglighet, kunskap, kompetens och innovativitet. Därtill skall Malin, genom att tillhandahålla och sprida kunskap om de olika digitala tjänster som biblioteket erbjuder, arbeta för att överbygga den digitala klyftan.  

I våra kransorter, där biblioteksfilialerna är borta sedan länge, kan vi nu åter nå ut med bibliotekstjänsterna genom att bygga upp funktionen via en fysisk person istället för en plats. Det möjliggör en större tillgänglighet där befintliga träffpunkter som till exempel bygdegårdar kan nyttjas. På bestämda dagar kan Malin finnas i de olika orterna och hjälpa till med kunskapsspridning av bibliotekets digitala tjänster, ta med sig vanliga bokade böcker, lyssna in olika behov och arrangera studiecirklar och aktiviteter.  

Förhoppningen är även att detta kommer att bidra till skapande av mötesplatser för de boende på orterna. När man går dit för att ta del av bibliotekstjänsterna träffar man andra ortsbor, vilket bidrar till en ökad social tillvaro. 

I förlängningen ska kommunen tillsammans med boende se om det finns behov att utöka funktionen så att flera kommunala tjänstemän kan följa med landsbygdsbibliotekarien ut på fasta tider för att finnas tillgängliga även i kransorterna inom olika verksamheter.

Vingåkers landsbygdsbibliotekarie föreläste på Bokmässan i Göteborg 26-29 september 2019

 

26-29 september gick Göteborgs bokmässa av stapeln, i år med teman som medievetenhet och jämställdhet. Vingåkers bibliotekspersonal var på plats för att ta del av den senaste informationen från litteratursverige, men också dela med sig av sin kunskap till andra inom området. Malin Ahlgren Enghart blev tidigare i år tillfrågad om hon hade möjlighet att komma och berätta om sin tjänst som landsbygdsbibliotekarie.

– De tyckte min anställning var spännande och helt i linje med årets teman. Då det än så länge bara är vi som jobbar på det här sättet i Sverige kunde vi kanske inspirera andra bibliotek i deras arbete.

Anställningen som landsbygdsbiliotekarie går ut på att nå ut till kommunens kransorter och erbjuda bibliotekets tjänster till de personer i samhället som inte har för vana att besöka biblioteket. Malin berättade om utmaningarna och möjligheterna med sin tjänst, vilka problem hon stött på längs vägen och hur framtiden kan tänkas se ut.

– Sättet vi jobbar på underlättar bland annat för samverkan, integration och digital delaktighet, som är jätteviktiga frågor för biblioteksverksamheten. Det känns fantastiskt att i ett så stort sammanhang få vara med och promota Vingåker, säger Malin efter framträdandet.