Tillgänglighet

Biblioteket har som mål att vara tillgängligt för alla, självklart även för personer med olika funktionsvariationer. Här kan du låna talböcker, få hjälp med taltidningar och hitta lättlästa texter.

Boken kommer innebär gratis hemleverans av böcker eller talböcker till äldre och personer med funktionsnedsättning. När inte du kan komma till biblioteket, kommer vi till dig!

Klicka här för att läsa med om Boken kommer

Har du svårt att själv läsa din bok kan du låna talböcker. Det finns olika sätt att låna, antingen kan du göra det själv genom att ladda ned talboken direkt till din dator eller låna via biblioteket.

Klicka här för att läsa mer om Talböcker

Vill du läsa mer om anpassade medier?

MTM – Myndigheten för tillgängliga medier

Legimus – Myndigheten för tillgängliga mediers eget bibliotek med tal- och punktskriftsböcker.

Vill du veta mer om talböcker och andra hjälpmedel kan du kontakta vår Socialbibliotekarie.

Socialbibliotekarie

Undrar du över den fysiska tillgängligheten på biblioteket eller har andra frågor kan du kontakta receptionen.

Vingåkers bibliotek