Information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har vi på denna sida samlat information om hur kommunen påverkas och hur du kan bidra.

Stabsledningens anteckningar

Stabsledningens sammansättning

Information om krisberedskap

Kommunens krisberedskap

Du kan läsa om kommunens ansvar och ditt eget ansvar vid en allvarlig händelse på sidan Krishantering. På hemsidan för Sörmland Vatten AB kan du läsa om vad du behöver tänka på vid en situation där vattenleverans inte kan garanteras.

Jag vill hjälpa till

Många medborgare hör av sig och vill öppna upp sitt hem och ta emot flyktingar. Just nu är vi inte i en situation att vi behöver boenden men du kan lämna din intresseanmälan till via e-tjänst Anmälan om tillfälligt boende för flyktingar. Vi tar kontakt med dig om behov uppstår. Om du har andra frågor går det bra att skicka dessa till kommun@vingaker.se så ser vi till att du får kontakt med rätt tjänsteman.
Mötesplatsen samlar frivilligorganisationer och privata insatser i Vingåker – läs mer om Mötesplatsen på denna sida
Vill du vara kontaktfamilj till flyktingar för att stötta de? Maila din intresseanmälan till sprakvan@vingaker.se

Myndighetsinformation

MSB.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Information om Sveriges beredskap i händelse av kris eller krig.

Krisinformation.se
Samlad information om det säkerhetspolitiska läget och länkar till svenska myndigheter.

Forsvarsmakten.se
Försvarsmaktens information om säkerhetsläget.

Jamstalldhetsmyndigheten.se
Som nationell samordnare mot människohandel har Jämställdhetsmyndigheten tagit fram material och stöd till dig som möter flyktingar.

Regionsormland.se
Region Sörmland har samlat ett antal länkar som kan vara till hjälp för att hålla sig uppdaterad och tips på att hantera oro.

Skyddsrum

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum och ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i vanlig bebyggelse och används i fredstid som helt vanliga lokaler. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum. Det är sedan respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum.

Hos MSB kan du läsa mer och hitta närmaste skyddsrum.

Bostäder Migrationsverket

Ett av Migrationsverkets uppdrag är att erbjuda bostad till alla som söker asyl i Sverige. De har både tillfälliga bostäder i lägenheter och kollektiva bostäder. De söker just nu fler bostadsplatser med anledning av situationen i Ukraina.

Fastighetsägare och uthyrare – Migrationsverket

Stöd vid oro

Känner du dig orolig? Det finns flera sätt att minska din oro och det finns flera organisationer dit du kan vända dig om du behöver någon att prata med. På Krisinformation.se finns information och tips om hur du kan hantera din oro. Där finns också information och stöd riktat till barn och unga.

Du som vuxen kan även kontakta Bris kuratorer 9.00-12.00 varje vardag på 0771-50 50 50 för stöd kring hur du pratar med ditt barn om kriget.

Tips direkt till barn

Tips kring hur du kan hantera din oro.
Information om Bris 116 111

Lokalt stöd

Svenska kyrkan
Expeditionen              0151-141 00
Länk till Svenska kyrkan Vingåker/Österåkers hemsida

Korskyrkan
Anne Marie Rosell     073-078 68 43

Röda Korset
Erika Nikolai               070-158 20 89

Länk till Röda korset Vingåkers hemsida

Ekbackskyrkan
Anki Folke                    076-884 70 64

Länk till Ekbackskyrkans hemsida

Mathjälpen
Gunilla Porsvant        076-128 99 39

Källkritik

Mycket information sprids i media och sociala medier. Det är viktigt att vara källkritisk, det vill säga att värdera information som sprids. Är avsändaren till informationen trovärdig? Avstå från att sprida information som du inte säkert vet stämmer.

Information om källkritik och informationssäkerhet på krisinformation.se

Informatio­n in other languages

krisinformation.se
informationssverige.se
informationssverige.se (ukrainska)
jamstalldhetsmyndigheten.se

Bildstödsinformation riktad till flyktingar om hur och var du kan söka vård.
Information på ukrainska
Information på ryska
Information på engelska