Grundskolehandläggare – skolskjuts

Namn
Britt-Marie Jogbring

Telefon
0151-191 48

E-post
britt-marie.jogbring@vingaker.se


Problem med busskort? Ta kontakt med skolans expedition, om du går i kommunens grundskola. Övriga vänder sig till barn- och utbildningsförvaltningen på telefonnummer 0151-191 60 eller 0151-191 48.

Fler kontaktuppgifter