Almi Företagspartner Stockholm Sörmland – IFS-rådgivare (svenska, arabiska, kaldéiska, assyriska)

Namn
Lawina Poles

Titel
IFS-rådgivare (svenska, arabiska, kaldéiska, assyriska)

Telefon
016-541 10 93

E-post
lawina.poles@almi.se

Besöksadress
Fristadstorget 4, Eskilstuna

Telefonrådgivning på persiska, arabiska, engelska och lätt svenska. Ring oss på: 0771-55 86 00.

Mer information om telefonrådgivning

Medarbetare i Stockholm och Södermanland
Webbsida Almi Stockholm-Sörmland

Fler kontaktuppgifter