SFI, Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare, sfi, är en undervisning i svenska för dig som inte har något av de nordiska språken som ditt modersmål. Sfi ska ge vuxna nyanlända invandrare grundkunskaper i svenska språket och svenska samhällsförhållanden.

I Vingåker är det Viadidakt som är ansvarig för SFI.
Läs mer om SFI på Viadidakts webbplats

Viadidakt Vingåker