Samhällsorientering för nyanlända

I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst 60 timmars utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Regeringen anser att samhällsorienteringen för nyanlända ska handla mer om de normer och värderingar som ligger till grunden för vårt samhälle. Senaste antal strukturreformer förbättrar nyanländas etablering på arbetsmarknaden och ger dem viktiga verktyg för att tiden fram till meningsfullt liv i Sverige ska bli kortare.

I Vingåkers kommun är det Viadidakt som anordnar samhällsorientering för nyanlända (på Åbrogården).

För mer information om Viadidakts samhällsorientering läs på Viadidakts hemsida.

På Västergatan 1 hittar du Integrationsenheten med personal som kan hjälpa till med:

  • Att anmäla dina barn till förskola och skola
  • Samhällsinformation
  • Boskolan – vilka regler gäller när man bor i lägenhet?
  • Ge råd och vägledning om till exempel hur man gör för att söka bostad eller praktikplats