Skola

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har byggt upp verksamheter och rutiner för mottagandet av nyanlända till kommunen. Skolverksamheten för nyanlända barn och ungdomar är förlagd till samtliga F-6 skolor och till mottagningsenheten Slussen och Slottsskolan 7-9.

De elever som ska börja på Slottsskolan 7-9 tas först emot på Slussen där elevernas kunskaper kartläggs utifrån Skolverkets krav. Under tiden som eleven befinner sig på Slussen deltar han/hon även i undervisning i svenska och grundläggande samhällskunskap. Efter cirka två månader, när kartläggningen är avslutat, får eleven en klassplacering på Slottsskolan 7-9 och flyttas till förberedelsegruppen.

Kontaktuppgifter

Enhetschef Slussen, rektor Marmorbyns skola och fritidshem