Modersmål

Nyanlända och asylsökande barn som går i skolan eller förskolan i Vingåkers kommun har rätt till modersmålsundervisning. Skolan ska även ge ungdomarna studiehandledning på modersmålet i andra ämnen än vid modersmålsundervisningen.

För mer information om vilka kriterier som finns för modersmål i skolan läs mer under Grundskola > Modersmålsundervisning

För mer information för dig som har barn i förskolan läs här Förskola > Modersmålsstöd

Om ditt barn behöver modersmålsundervisning, kontakta klassföreståndaren.