Språkvän

Från och med 2018 till slutet av 2022 genomförde Integrationsenheten projekt Språkvän. Projektet var en viktig arena i det systematiska arbetet med inkludering och språkutveckling av nyanlända som gav tydliga resultat i vårt samhälle. Projektet innehöll traditionella aktiviteter via regelbundna möten mellan människor från olika kulturer för att berika varandra.

Språkvänsprojektet ökade målgruppens kompetens inom olika områden, bland annat språkutveckling; att skriva CV, personligt brev och att söka jobb. Det var en stor utmaning att utföra planering under pandemin men verksamheten anpassade sig efter situationen och ersatte fysiska aktiviteter till digitala aktiviteter som digitalt språkcafé, läxhjälp, högläsning och digital språkvän vilket också ökade målgruppens kunskap om digitala verktyg.

Under perioden 2018-2022 inkom 140 intresseanmälningar från nyanlända och etablerade svenskar. 68 av dem blev matchade språkvänner och vissa av dem har blivit vänner för livet. Projektet har genererat att ett tiotal språkvänner lyckats hitta arbete som är antingen tillsvidaretjänst eller timanställning. Några språkvänner studerade vidare, bland annat till barnskötare och lärare. Antalet som efterfrågar en etablerad språkvän är konstant och fortfarande väntar många på en svensk språkvän, dessvärre har vi inte många att matcha dem med.

Nu ändras projektriktningen för språkvän till Språk och Lek för att bemöta målgruppens önskemål och behov.

Vi vill tacka alla engagerade frivilliga och samarbetspartner som var avgörande stöd till projektet.