Mötesplatsen

Mötesplatsen samordnar alla privata initiativ, lokala föreningar och frivilligorganisationer.

Mötesplatsen finns på Köpmangatan 3 och är träffpunkten för flyktingar i Vingåkers kommun och för frivilliga – organisation som privatperson.

Här tränar vi på att prata och skriva på svenska. Många flyktingar är ivriga och ambitiösa att få lära sig svenska så fort som möjligt för att sedan söka jobb och komma ut i arbetslivet. För att få en ökad kunskap om hur verksamheterna i olika samhällsfunktioner fungerar så bjuder vi in olika aktörer som till exempel, Familjecentralen, Folktandvården, Polis och Räddningstjänst. Vi lyssnar och vägleder i det svenska samhället. Det kan vara enkla tips för att få livet att fungera bättre mot myndighetskontakter som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

På Mötesplatsen möter vi flyktingar från olika länder. Tiden det tar för en flykting att lära sig svenska varierar från några månader till flera år beroende på ålder, utbildningsbakgrund och intresse.

Vi jobbar med tidiga och förebyggande insatser i väntan på Migrationsverkets beslut. Det stora kontaktnät som volontärerna från civilsamhälle, föreningsliv, näringsliv och offentliga aktörer erbjuder gör att flyktingarna kan erbjudas ett brett programutbud. Sammantaget innebär det att viktiga kontakter kan skapas och etableringen i samhället blir bättre.

På Mötesplatsen kartlägger vi flyktingarnas tidigare skol- och yrkesbakgrund. Dessutom erbjuds kunskaper kring svenska normer och värderingar för att underlätta och tidigarelägga etableringen.

Mötesplatsen

Röda korset, Vingåker

Svenska Kyrkan Vingåker

Mathjälpen Vingåker

Ordförande, Vingåker växer tillsammans