Mötesplatsen

Mötesplatsen finns på Köpmangatan 7 och är träffpunkten för flyktingar i Vingåkers kommun. Mötesplatsen är ett samarbete mellan Vingåkers kommun, Svenska Kyrkan, Röda Korset och föreningen Vingåker växer tillsammans.

Här möts människor som är i samma situation som du eller som talar samma språk. Här tränar vi på att prata och skriva på svenska. Vi lyssnar på dig och vägleder dig rätt i det svenska samhället. Det kan vara enkla tips för att få livet att fungera bättre mot myndighetskontakter som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

På Mötesplatsen möter vi flyktingar från olika länder som till exempel Syrien, Eritrea, Afghanistan, Somalia, Irak, Uganda, Västbanken, Ryssland och Ukraina. De vanligaste språkgrupperna är Arabiska, Kurdiska, Tigrinja, Dari, Persiska, Spanska och Franska. Många har även mindre kunskaper i engelska. Tiden det tar för en flykting att lära sig svenska varierar från några månader till flera år beroende på ålder, utbildningsbakgrund och intresse.

Vi jobbar med tidiga och förebyggande insatser i väntan på Migrationsverkets beslut. Det stora kontaktnät som volontärerna från civilsamhälle, föreningsliv, näringsliv och offentliga aktörer erbjuder gör att flyktingarna kan erbjudas ett brett programutbud. Sammantaget innebär det att viktiga kontakter kan skapas och etableringen i samhället blir bättre.

Många flyktingar är ivriga och ambitiösa att få lära sig svenska så fort som möjligt för att sedan söka jobb och komma ut i arbetslivet. För att få en ökad kunskap om hur verksamheterna i olika samhällsfunktioner fungerar så bjuder vi in olika aktörer som till exempel, Familjecentralen, Folktandvården, Polis och Räddningstjänst.

På Mötesplatsen kartlägger vi flyktingarnas tidigare skol- och yrkesbakgrund. Dessutom erbjuds kunskaper kring svenska normer och värderingar för att underlätta och tidigarelägga etableringen.

Kontaktuppgifter

Röda korset, Vingåker

Diakon, Svenska Kyrkan Vingåker

Ordförande, Vingåker växer tillsammans

Hitta hit!